KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Enformatik Bölümü

Bahar Dönemi Sınav Hakkında:-16.03.2016

Bahar Dönemi EF102- EF108-BEF108 Enformatik ve Bilgisayar Prog.Dersi

Sınav Hakkında:


Ara Sınav Konuları

eys.ksu.edu.tr uzaktan eğitim otomasyonu üzerinde ders içeriklerindeki 1-7. hafta arasındaki ders içeriğinden sorumlu olunacaktır.

•    Akış Şemaları
•    Algoritmalar
•    Ofis programlarında makrolar


Yöntem

Bahar dönemi Ef102 - Ef108-BEF108 Enformatik ve Bilgisayar Prog. dersini uzaktan eğitim kapsamında alan öğrencilerin ara sınavı eys.ksu.edu.tr uzaktan eğitim otomasyonu üzerinden online sınav şeklinde 12 Nisan 2016 salı günü 15:00-19:00 saatleri arasında I. ve II. Öğretim beraber yapılacaktır.

•    Ara sınav ve ödevlerin ortalamaya etkisi %20

•    Final sınavının ortalamaya etkisi %80 olacaktır.

•    Final ve bütünleme sınavı ise bilgisayar üzerinden değil yazılı olarak kendi bölümünüzde yapılacaktır.

Sorular çoktan seçmeli test / boşluk doldurma tipinde 20~40 soru arasında olabilir.


•    Ara sınav eys.ksu.edu.tr üzerinden online 12 Nisan 2016 Salı 15:00-19:00 arası I. ve II Öğretim beraber

•    Final sınavı sınıfta test şeklinde 31 Mayıs 2016 Salı I.Eğitim 12:00 II.Eğitim: 17:00

•    Bütünleme sınavı sınıfta test şeklinde 21 Haziran 2016 Salı I. ve II. Eğitim beraber 12:00’de