KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Enformatik Bölümü

Güz Dönemi BEF107 -EF107 Temel Bilgi Teknolojileri Dersi Sınav Tarihleri-04.03.2019

Güz Dönemi BEF107-EF107 Temel Bilgi Teknolojileri Dersi Hakkında: 

• Ara sınav ve ödevlerin ortalamaya etkisi %40 

• Final sınavının ortalamaya etkisi %60 olacaktır. 

• Ara, Final ve bütünleme sınavı bilgisayar üzerinden değil yazılı olarak kendi bölümünüzde yapılacaktır.

• Sorular çoktan seçmeli test / boşluk doldurma tipinde 20~40 soru arasında olabilir.

• Ara sınavda eys.ksu.edu.tr uzaktan eğitim sisteminde 1-8. haftalar arasındaki ders notlarından sorumlu olunacaktır. 

• Ara Sınav Ders içeriği: Bilgisayara giriş, donanım, İşletim sistemi, İnternet, Kelime İşlemci. 

• Final ve Bütünleme sınavlarında eys.ksu.edu.tr uzaktan eğitim sisteminde 1-15. haftalar arasındaki ders notlarından sorumlu olunacaktır. 

• Final ve Bütünleme Ders içeriği: Bilgisayara giriş, donanım, İşletim sistemi, İnternet, Kelime İşlemci, Hesap Tablosu, Sunu Programı

• İrtibat telefon no: 0 (344) 300 1911-1999


• Ara sınav sınıfta test şeklinde 

I.Öğr. 13.11.2018 15:00

II.Öğr.13.11.2018 17:00


• Final sınavı sınıfta test şeklinde 

I.Öğr. 08.01.2019 15:00

II.Öğr.08.01.2019 17:00


• Bütünleme sınavı sınıfta test şeklinde 

I.ve II. Öğr.birlikte 22.01.2019 15:00