KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Enformatik Bölümü

Bahar Dönemi BEF110-EF110 Enformatik ve Bilgisayar Prog. Dersi Hakkında-07.10.2020

Bahar Dönemi BEF110-EF110 Enformatik ve Bilgisayar Prog. Dersini uzaktan eğitim kapsamında alan öğrencilerin dikkatine:

• Ara sınav ve ödevlerin ortalamaya etkisi %40

• Final sınavının ortalamaya etkisi %60 olacaktır.

• Ara, Final ve bütünleme sınavı bilgisayar üzerinden değil yazılı olarak kendi bölümünüzde yapılacaktır.

• Sorular çoktan seçmeli test / boşluk doldurma tipinde 20~40 soru arasında olabilir.

• Ara sınavda eys.ksu.edu.tr uzaktan eğitim sisteminde 1-7. haftalar arasındaki ders notlarından sorumlu olunacaktır.

• Ara Sınav Ders içeriği: Algoritma, Akış Şemaları, Ofis Programlarında Makrolar

• Final ve Bütünleme sınavlarında eys.ksu.edu.tr uzaktan eğitim sisteminde 1-15. haftalar arasındaki ders notlarından sorumlu olunacaktır.

•  İrtibat telefon no: 0 (344) 300 1911-1999

• Ara sınav sınıfta test şeklinde

I.ve II. Öğr.birlikte 24.03.2020 15:00


• Final sınavı sınıfta test şeklinde

I.ve II. Öğr.birlikte 20.05.2020 15:00


• Bütünleme sınavı sınıfta test şeklinde

I.ve II. Öğr.birlikte 09.06.2020 15:00